משתלת מוטשן

קטלוג הדרים מסחריים

ייעוץ: יוסי יניב, ד"ר ניר כרמי

תמונות: יוסי יניב

מכון וולקני, המכון למדעי הצמח- המחלקה לעצי פרי

כל התמונות שמורות בזכויות יוצרים ©