אשכוליות

משתלת מוטשן מציעה זנים שונים ומגוונים של אשכוליות
מארש
מוצא: פלורידה
מועד הבשלה: אוקטובר-אפריל
תכונות: הפרי גדול, צורתו עגולה פחוסה, הקליפה עבה חלקה, מתקלפת בקלות וצבעה צהוב בהיר. הציפה בהירה בצבע לבן מיצית מאוד, קרומי הפלחים דקים והטעםמתוק עם מרירות קלה. הפרי חסר זרעים. הזן מצטיין בכניסה מהירה לניבה, פוריות גבוהה (בתנאים טובים העצים יכולים להניב עד 11 טון לעץ), הסתגלות לגידול באדמות כבדות ותנאי גידול קשים. הפרי ניתן לאיסום ממושך על העץ מבלי שאיכותו הפנימית נפגעת. עד לפני מספר שנים היווה זן חשוב בפרדסנות הישראלית.
אשכולית מארש משתלת מוטשן
רד בלאש
מוצא: טקסס
מועד הבשלה: אוקטובר-מאי
תכונות: הפרי גדול, צורתו עגולה פחוסה, הקליפה עבה, מתקלפת בקלות וצבעה צהוב ורוד, הציפה בגוון וורוד בהיר כתוצאה מצבירת ליקופן, הצבע מופיע בצורה אחידה, כמות המיץ גדולה והטעם מתוק עם מרירות אופיינית. הפרי מועט זרעים, זהו זן פורה מאוד, כאשר הפרי משתמר היטב על העץ תקופה ארוכה מבלי לאבד את איכותו הפנימית. צבירת הליקופן בקליפההחיצונית אינה אחידה ומופיעה בעיקר בנק' המגע שבין הפירות על העץ. מכיוון שהפיגמנט ליקופן מתבטא בעיקר באקלים חם, הזן מומלץ לגידול בבקעת הירדן ועמק בית שאן. 
אשכולית רד בלאש משתלת מוטשן
סטאר רובי
מוצא: טקסס
מועד הבשלה: אוקטובר-מאי
תכונות: הפרי בגודל בינוני גדול, צורתו עגולה ופחוסה. הקליפה בעובי בינוני דק חלקה והיא מתקלפת בקלות צבעה תרוג אדום כתוצאה מצבירת ליקופן, עוצמת הצבע תלויה בטמפ'. הציפה בעלת צבע פנימי אדום חזק שמופיע בצורה אחידה, הפלחים מיציים מאוד הטעם מתוק עם מרירות אופיינית. הפרי חסר זרעים. הזן מצטיין בכניסה מהירה לניבה, הפוריות טובה אם כי לא יציבה, מכיוון שמקור הזן מזריע קיימת נטייה לסירוגיות וקבלת פרי קטן. העץ בגובה בינוני. הגידול נמרץ, הפרי נשמר על העץ תקופה ארוכה מבלי לאבד את איכותו הפנימית,אולם קיימת רגישות לטמפ' גבוה וקוטלי עשבים, משווק לחו"ל תחת המותג סאן רייז.
אשכולית סטאר רובי משתלת מוטשן
ריו רד
מוצא: טקסס
מועד הבשלה: אוקטובר-מאי
תכונות: פרי בגודל בינוני גדול, צורתו עגולה פחוסה, הקליפה עבה חלקה, ההתקלפות טובה וצבעה צהוב אדום (תלוי בטמפ'), הציפה בגוון אדום כתוצאה מצבירת ליקופן, מיצית עם טעם משובח בשל רמת חומצה נמוכה. הפרי מועט זרעים. זהו הזן עםהצבע הפנימי הטוב ביותר מבין הזנים האדומים, הפוריות טובה ויציבה והוא מתאים לגידול באזורים חמים. איכות הפרי יורדת מאוחר בעונה.
אשכולית ריו רד משתלת מוטשן
עליזה- אשכולית מתוקה
מוצא: ישראל, השבחה מכון וולקני
מועד הבשלה: נובמבר-פברואר
תכונות: הפרי בגודל בינוני גדול,  צורתו עגולה פחוסה (דומה לאשכולית).הקליפה דקה חלקה מתקלפת בקלות וצבעה צהוב בתחילת העונה וכתום בסוףהעונה. הציפה בגוון בהיר מיצית מאוד עם איכות פנימית מעולה וטעם משובח ביותר. הפרי מועט זרעים. העץ בגובהבינוני, הפוריות בינונית, הפרי גדל בתוךהעץ  וקיימת בעיית היסדקות פרי לאורך עונת ההבשלה. הפרי נשמר תקופה ארוכה על העץ מבלי לאבד את איכותו הפנימית. הפרי אינו מכיל פורנוקומרינים שמהווים סיכון בריאותי לנוטלי תרופות ממשפחת הסטטינים.
אשכולית מתוקה עליזה משתלת מוטשן