סרטונים- פריסת רשתות נגד ברד בפרדס

כל הזכויות שמורות למשתלת מוטשן ובניו 2015

זית עתיק