משתלת מוטשן מציעה שלל של זנים לגינון

לגינון

הדרים - 10 ליטר
הדרים - 10 ליטר
הדרים - 25 ליטר
הדרים - 25 ליטר
הדרים - 50 ליטר
הדרים - 50 ליטר
הדרים בוגר
הדרים בוגר
נשירים - 25 ליטר
נשירים - 25 ליטר
זית מטע בוגר
זית מטע בוגר
זיתים עתיקים
זיתים עתיקים
מנגו בוגר
מנגו בוגר
אלון מצוי בוגר
אלון מצוי בוגר
רימון בוגר
רימון בוגר
חושחש - 50 ליטר
חושחש - 50 ליטר
אבוקדו 25 ליטר
אבוקדו 25 ליטר