כנות

משתלת מוטשן מציעה זנים שונים ומגוונים של כנות
כנת חושחש משתלת מוטשן
חושחש
מוצא: דרום מזרח אסיה, הודו סין
תכונות: החושחש משרה איכות פרי גבוהה ולכן מורכבים עליו זני איכות. החושחש עמיד למחלות שורש כמו פיתופטרה אך רגיש מאוד לטריסטזה,ומשום כך השימוש בו אפשרי רק עם רכב נקי מוירוסים. לחושחש התאם טוב עם הזן אור.
תלת עלה
מוצא: צפון סין
תכונות: .הכנה עמידה לפיתופטרה, טריסטזה ונמטודות, אך מגלה רגישות לאקסוקורטיס ולגידול בקרקע מליחה או גירנית. השימוש בכנה הולך ופוחת. קיימים מס' קווים שנבדקו ככנות בארץ כמו תלת עלה מורטון ותלת עלה אלג'יר.
כנת תלת עלה משתלת מוטשן
טרוייר
מוצא: קליפורניה
תכונות: הטרוייר משמש ככנה עיקרית בהדרים בעיקר בשל עמידותו לטריסטזה ופיתופטרה אך מגלה רגישות למליחות וגיר, ולגידול בקרקעות בעלות ניקוז לקוי. רוב הזנים שמורכבים על הכנה יגלו אחרי 14 שנה אי התאם שיתבטא בניוון ענפים ובהמשך במות העץ. הזן קריזו דומה בכל לטרוייר.
בנת טרוייר משתלת מוטשן
C-35
מוצא: קליפורניה
תכונות:  הכנה עמידהל טריסטזה, ניקרון העצה, אקזוקורטיס ולקור. קיימת רגישות לפיתופטרה, לגידול בקרקעות מליחות ולקרקעות בעלות ניקוז לקוי. הכנה משרה איכות פרי טובה לזן המורכב. קיים אי התאם עם זנים: ניוהול, מירב, קדם, ותמי.
כנת C-35 משתלת מוטשן
812
מוצא: פלורידה
תכונות: הזן מגלה רגישות לאקסוקורטיס וטריסטזה אך מגלה עמידות לתנאי גידול באדמות מלוחות וגירניות. הכנה משרה פוריות טובה, פרי בגודל בינוני, פרי בטעם מצוין בדומה לזה המתקבל בגידול על חושחש בשל רמת כמ"מ גבוהה. לכנה התאם טוב עם זני מנדרינה. הכנה מומלצת בעיקר לזני טבורי אפיל ומנדרינות. הכנה לא מומלצת לגידול בנגב.
כנת 812 משתלת מוטשן
ציטרומלו
מוצא: קליפורניה
תכונות: הכנה רגישה לגידול בקרקעות גירניות ומליחות, אך מגלה עמידות לטריסטזה, לכנה התאם טוב עם מרבית הזנים. מתאים בעיקר ככנה ללימונים, פומלו וצ'נדלר.
כנת 812 משתלת מוטשן
639
מוצא: דרום אפריקה
תכונות: הזן דומה בתכונותיו לטרוייר. פופולארי ככנה בדרום אפריקה. הגידול איטי. הכנה רגישה לפטריות פיתופטרה וציטופטרה, אך עמידה לגידול בקרקעות מלוחות.
כנת 639 משתלת מוטשן
קליאופטרה
מוצא: הודו
תכונות: משמש ככנה בעיקר לקליפים.הכנה מתאימה לגידול בקרקעות מליחות ובעלות ניקוז לקוי, כמו כן קיימת עמידות לגידול בתנאי קרה ולהשקייה במים עם רמות גבוהות של כלור. הכנה עמידה לטריסטזה. בגידול על כנה זו הכניסה לפוריות איטית בשנים הראשונות להרכבה. הכנה מאכזבת בהשראת יבול נמוך וגודל פרי בינוני. הכנה מומלצת בעיקר לשימוש בזני ולנסיה בנגב. 
כנת קליאופטרה משתלת מוטשן
רנגפור
מוצא: הודו
תכונות: הכנה עמידה לגידול בקרקעות מליחות וגירניות, וכן לגידול בתנאי חום ויובש. קיימת רגישות לוירואיד אקסוקורטיס ולגידול בקרקעות עם ניקוז לקוי. הכנה עמידה לטריסטזה. לכנה התאם טוב עם מרבית הזנים, והיא משרה איכות פרי בינונית. הכנה בשימוש מסחרי מועט.
כנת רנגפור משתלת מוטשן
מקרופילה
מוצא: פיליפינים
תכונות: הכנה עמידה לגידול בתנאי קרקע קשים, וכן היא עמידה לגידול בקרקעות עם עודף בורון ולכן היא מתאימה לגידול בנגב. מאידך קיימת רגישות לנקרון העצה, וטריסטזה. הכנה משרה פוריות גבוהה, פירות גדולים אך בעלי טעם בינוני וצימוח ירוק וירוק. אורך החיים של זנים המורכבים ע"ג כנה זאת קצר יחסית לעומת כנות אחרות. הכנה טובה בעיקר לגידול לימונים.
כנת מקרופילה משתלת מוטשן
וולקה מריאנה
מוצא: איטליה
תכונות: הכנה רגישה לנקרון העצה, פיטופטרה וקרה, אך עמידה לוירוס הטריסטזה ואקסוקורטיס. הכנה משרה כניסה מהירה לפוריות וקצב גידול מהיר, מאידך איכות הפרי שמתקבלת היא בינונית בשל כמ"מ נמוך. קיימת התאמה למגוון קרקעות גדול ועמידות גרועה בתנאי מליחות.
כנת וולקה מריאנה משתלת מוטשן
יומה פנדרוסה
מוצא: קליפורניה
תכונות:  מגודל בעיקר כעץ נוי לגדר חיה. הזן עמיד לטריסטזה, רגיש לפיתופטרה ונמטודות.
כנת יומה פנדרוסה משתלת מוטשן